Kura vieta visdrošākā

Lai arī pie mums tiek uzskatīts, ka drošākā ir aizmugurējā pasažiera sēdvieta aiz autovadītāja, savukārt visnedrošākā ir pasažiera sēdvieta priekšā, viennozīmīgu apliecinājumu tam nav. Piemēram, Zviedrijā, visbiežāk bērni tiek pārvadāti
tieši priekšējā pasažiera sēdeklī atmuguriski instalējamā krēsliņā. Un speciālisti apliecina, ka tādā gadījumā šī vieta ir piemērota bērnam tikpat labi, kā vietas aizmugurē. Protams, tikai atslēdzot gaisa spilvenu.

Drošās braukšanas speciālisti uzsver, ka nereti, bērna atrašanās autovadītājam blakus var mazināt viņa vēlmi novērsties no ceļa, lai uzturētu kontaktu ar bērnu, tādējādi mazinot risku iekļūt autonegadījumā, kas attiecīgi padara šo vietu pat drošāku no šādu apsvērumu viedokļa.

Citi eksperti, novērtējot dažādus riskus un sadursmes punktus, par drošāko uzskata aizmugurējo vidējo pasažiera vietu, sevišķi, ja krēsliņš nostiprināts ar skatu pret braukšanas virzienu, jo tādējādi bērns atrodas visvairāk salona vidū un tālāk no jebkura iespējama sadursmes punkta.